Đội ngũ luật sư

Trương Xuân Tám
 • Số điện thoại: 0908960608
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 20 năm
 • Lĩnh vực hoạt động:
  • Hôn nhân & gia đình, Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
  • Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Toà án
  • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đại diện ủy quyền cho các tổ chức, các cá nhân tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan trọng tài, cơ quan nhà nước khác
  • Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ dịch thuật
Luật sư Thông tin Lĩnh vực hoạt động
Trương Xuân Tám
 • Trương Xuân Tám
 • Số điện thoại: 0908960608
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 20 năm
 • Hôn nhân & gia đình, Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
 • Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Toà án
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đại diện ủy quyền cho các tổ chức, các cá nhân tại Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan trọng tài, cơ quan nhà nước khác
 • Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, dịch vụ dịch thuật
Trương Ngô Hồng Tâm
 • Trương Ngô Hồng Tâm
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
Sarah
 • Sarah
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
Linda Tran
 • Linda Tran
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
David Nguyen
 • David Nguyen
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 12 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
Peter
 • Peter
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
Steven
 • Steven
 • Số điện thoại: 0907868868
 • Email: tam.truong@tam-associates.vn
 • Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm
 • Hôn nhân & gia đình
 • Hình sự, Dân sự, Doanh nghiệp, Hành chính
Liên hệ tư vấn